Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення
"Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб в с.Воскодавинці"
 
Регуляторний орган - виконавчий комітет Воскодавинецької сільської ради
Розробник документа - виконком Воскодавинецької сільської ради 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.
У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України реформується система справляння місцевих податків та зборів.
З 1 січня 2012 року, у відповідності до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України", визначаються нові правила застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і сплати єдиного податку.
Повноваження сільських рад щодо встановлення ставок єдиного податку  визначаються ст. 12 Податкового кодексу України.
2. Визначення завдань державного регулювання. 
Завданням прийняття даного регуляторного акту є встановлення в селі Воскодавинці ставок єдиного податку для суб"єктів малого підприємництва - фізичних осіб відповідно до визначених Податковим кодексом України платників податку, в межах граничних розмірів ставок, та забезпечення збільшення надходжень до сільського бюджету.
 
3. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених завдань у разі прийняття запропонованого регуляторного акту. 
Прийняття зазначеного регуляторного акту забезпечить належне справляння зазначеного податку та надходження його до міського бюджету в прогнозованих обсягах.
 
4. Термін дії регуляторного акту. 
Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов'язковим до застосування на території села та та має необмежений термін дії. За умови внесення змін до Податкового кодексу України в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і справляння єдиного податку відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.
 
5. Заходи відстеження регуляторного акта. 
Повторне відстеження результативності вказаного рішення буде проведено через рік після набранні чинності даного акта.
 
6. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.
Повний зміст проекту регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на сайті Воскодавинецької сільської ради – http:// krr.orq.ua/admin/
 
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення (з "07" грудня 2011 року до "07” січня 2012 року) за адресою:
с.Воскодавинці , вул. Леніна, Козятинського району,Вінницької області, тел. 3-12-43.